Get Up to 40% OFF New-Season StylesMenWomen * Limited time only.

เครื่องวัดระยะเลเซอร์

เครื่องวัดระยะเลเซอร์ (Laser Distance Meter) เป็นอุปกรณ์ที่เหมาะสำหรับการตรวจวัดระยะทางโดยไม่ต้องใช้ระบบวัดระยะแบบล้อ เครื่องวัดระยะเลเซอร์สร้างขึ้นเพื่อเครื่องวัดระยะทางโดยใช้แสงเลเซอร์ที่มีมาตรฐานสูงสุดในอุตสาหกรรม มีความละเอียดและแม่นยำสูงโดยใช้หลักการพื้นฐานขึ้นของการวัดเวลาการเคลื่อนที่ของเลเซอร์ไปกระทบวัตถุแล้วสะท้อนกลับมา เมื่อพิจารณาถึงความเร็วของแสงสามารถกำหนดระยะทางได้อย่างแม่นยำด้วยเครื่องวัดระยะทางด้วยเลเซอร์ ทำให้สามารถวัดระยะทางที่ไกลมาก นอกจากนี้เครื่องวัดระยะทางด้วยเลเซอร์สามารถคำนวณคำนวณพื้นที่ ปริมาตร และวัดระยะทางแบบอ้อม (ปีทาโกรัส) เครื่องวัดระยะทางด้วยเลเซอร์เป็นอุปกรณ์ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับวิศวกรโยธา มีความแม่นยำในการวัดระยะทางเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง เครื่องวัดระยะด้วยแสงเลเซอร์มักใช้ในภาคอุตสาหกรรมและโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างเช่นช่างไม้, วัสดุก่อสร้าง, ไฟฟ้าและสถาปนิก ฯลฯ

You've just added this product to the cart: